•  
   
   
   
  Meet Our Kindergarten Teacher Super Heroes!
   
   super girl 24
   Mrs. E. Gonzalez, Mrs. I. Castillo, and Mrs. L. Perrill
   
   
       
   
   
   
   
  Kindergarten Teacher: Mrs. I. Castillo Assistant: E. De Leon
   
  K1  
   
   
   
  Kindergarten Teacher: Mrs. E. Gonzalez    Assistant: Mrs. Rebecca Ramos
   
   K2
   
   
   
  Kindergarten Teacher: Mrs. L. Perrill   Assistant: Mrs. E. Elizondo
   
   K3